3

Záleží Bohu skutočne na mojom živote?


Niekedy si človek pripadá na svete ako v raji. Prebudí sa a s rozkošou vdychuje vlhký vzduch prichádzajúci otvoreným oknom, a pritom obdivuje hru slnečných lúčov, ktoré vyčarujú nespočetné odtiene farieb na listoch stromov a steblách trávy. Niektoré momenty jednoducho vzbudzujú v človeku pocit, že život je nádherný a stojí za to ho žiť. Či už je to tvár milovaného priateľa, ktorá na vás hľadí s porozumením, alebo hudba povznášajúca náladu, či prejav priazne malého dieťaťa.