6

Poznaj druhú šancu v živote


Nasledujúci list od jedného z našich študentov nás veľmi potešil:

“S ľuďmi, ktorých by som ja odpísal ako stroskotancov bez viery (aj seba samého), ste odviedli skvelý kus práce. Jednému priateľovi ste pomohli zbaviť sa drogovej závislosti, inej kamarátke nájsť zmysel zdanlivo zbytočnej existencie (vyhlasovala sa za ateistku a bola na to hrdá). Aj keď som nebol ateista, nevedel som, ako komunikovať s Bohom. Teraz som však našiel Ježiša Krista a v živote som nebol taký šťastný. Ďakujem vám.“