24

Človek zomrie a čo potom?


Keď sa dieťa prvýkrát opýta: „Čo je to umrieť?“ prepadne nás nepríjemný pocit. Rozhovoru o smrti, či myšlienke na ňu sa snažíme vyhnúť. Bojíme sa predstavy vlastnej smrti, ale aj smrti niekoho blízkeho. Smrť je spoločným nepriateľom celého ľudstva. Ako teda odpovieme na zložité otázky súvisiace so smrťou? Rodíme sa len preto, aby sme zomreli? Znamená smrť úplný koniec všetkého? Alebo azda existuje posmrtný život? Majú mŕtvi vedomie? Môžeme im pomôcť? Môžeme sa s nimi rozprávať? Uvidíme ešte niekedy našich blízkych, ktorí zomreli?  A kde vlastne mŕtvi sú? Odpovede na tieto otázky sú často protichodné. Stúpenci New Age veria, že duchovia, ktorí im prinášajú posolstvá, sú zosnulé bytosti, ktoré vystúpili do vyššieho stavu. Hinduisti učia o prevteľovaní do rôznych foriem života, v ktorých sa zbavujeme zlej karmy a ustavične smerujeme k vyššiemu stupňu dokonalosti. Budhisti veria, že každý má v sebe boha, ktorý ho vedie k osvieteniu a vyššej forme existencie. Ateisti popierajú akúkoľvek nádej na budúci život a tvrdia, že smrť predstavuje trvalý zánik všetkého. Mnohí kresťania veria, že mŕtvi nie sú v skutočnosti mŕtvi – odchádzajú do neba, ktoré je prestupným miestom vedomej existencie. Kde sa môžeme dozvedieť skutočnú pravdu o tom, čo sa deje, keď zomrieme? Odpoveď sa nachádza v Biblii. Jej  prostredníctvom nám Boh, ktorý vie o živote a smrti všetko, zveruje povzbudzujúce posolstvo nádeje.