14

Poznaj tajomstvo vypočutej modlitby


Ruský spisovateľ a historik strávil roky v sibírskom Gulagu, kde sa muselo zdať, že prosby vysielané k Bohu primrzli k zemi. On sa však vrátil v dobrej duchovnej kondícii. Napísal: „Najväčším zo všetkých zázrakov je modlitba. Keď sa iba myšlienkou obrátim k Bohu, zrazu cítim moc, ktorá do mňa odniekiaľ preniká. Prúdi do duše a celej mojej bytosti. Čo je to? Psychoterapia? Nie, nie je to psychoterapia. Veď kde by som ja, bezvýznamný starý muž unavený životom, vzal silu, ktorá ma obnovuje a chráni, pozdvihuje nad zem? Prichádza zvonku, mimo mňa – a  nie je na svete moc, ktorá by jej mohla vzdorovať.“