4

Plán pre tvoj život


Keď kazateľ dohovoril na tému „Prečo verím v Ježiša“, prišiel za ním do pracovne pekne oblečený mladý muž a poznamenal: „Vaša dnešná prednáška bola zaujímavá, ale všetko, čo ste povedali o Ježišovi Kristovi, ste čítali z Biblie. Povedzte mi, keďže ste tvrdili, že Ježiš žil na tejto zemi, prečo o ňom nehovoria dejiny?” „To je dobrá otázka,“ odpovedal kazateľ, otočil sa a vybral z knižnice niekoľko kníh. „Viete, že existujú historické správy o Ježišovi Kristovi?” „Rád by som sa o tom presvedčil,“ odpovedal mladík. „Dobre, tu je 97. list 10. knihy Listov Plínia mladšieho, rímskeho prokonzula v Bitýnii, provincii starovekej Malej Ázie. Plínius podáva rímskemu cisárovi Trajanovi správu o udalostiach v jeho provincii. Žiada o radu, ako naložiť s novou sektou kresťanov. Hovorí o tom, ako rýchlo ich pribúda a ako spievajú oslavné piesne zložené pre svojho vodcu, Krista. Plínius poslal tento list okolo roku 110 n.l. Plíniov list poskytuje historický dôkaz o mužovi menom Kristus a o šírení jeho viery v období života jeho apoštolov.” Kazateľ zalistoval v inej knihe a dodal: „Ďalším historikom, súčasníkom Plinia, bol Tacitus. Vo svojich Análoch (15. kniha, 44. kapitola) píše o Nerovej nenávisti a prenasledovaní kresťanov v čase požiaru Ríma. Tacitus vysvetľuje, že výraz „kresťan“ je odvodený od mena „Kristus“. Uvádza, že Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva, odsúdil na smrť Pontský Pilát, prokurátor Judska, za vlády cisára Tibéria. Detaily, ktoré Tacitus udáva, sa presne zhodujú s udalosťami, menami a miestami uvedenými v Biblii.” „Netušil som, že svetské dejiny hovoria o takýchto veciach!“ ozval sa návštevník. „Keď už o tom hovoríme,“ dodal kazateľ, „chcem, aby ste tiež vedeli, že okolo roku 180 n. l. napísal Celsus knihu namierenú proti kresťanom, v ktorej uvádza, že kresťanstvo už získalo taký vplyv, s ktorým treba počítať.“