12

Poznaj stále prítomného Spasiteľa


Keď Peter Marshall, mladík zo Škótska, jednej tmavej noci zablúdil na pustej planine neďaleko Bamburghu, Boh ho oslovil menom: „Peter!“ Keď sa nebeský hlas ozval znovu, Peter sa zastavil, pozrel sa dole a zistil, že stačil ešte jeden krok a spadol by do opusteného vápencového lomu. Nebolo by úžasné, keby každý z nás mohol počuť, ako ho Boh oslovuje menom? Nebolo by to skvelé, keby sme s ním mohli hovoriť o svojich zápasoch a snoch?