22

Je Boh spravodlivý?


Pri prestrelke medzi znepriatelenými gangmi zabije zblúdená guľka chlapca, ktorý si na kuchynskom stole píše domácu úlohu. Mladá matka z predmestia zistí, že jej dieťa má AIDS z transfúzie nakazenej krvi.

Tragédie sú v našom svete na dennom poriadku. Často si ich nevieme vysvetliť a bolestne sa nás dotýkajú. Chceli by sme na ne poznať odpoveď, TRVALÚ odpoveď. Rovnako sa pýtal autor Alister McGrath: „Kde je Boh vo svete plnom nezmyselného utrpenia a smrti? Boh je možno v nebi – ale je tu?“ (The Mystery of the Cross (Tajomstvo kríža), Grand Rapids: Zondervan, 1988, str. 107) Počuli sme uistenie, že Boh je čestný a spravodlivý. Žalmista hovorí: