5

Poznaj most k spokojnému životu


Jeho kostru našli vedľa provizórneho prístrešia na pustom ostrove v strednom Atlantiku. Neznámy námorník si viedol denník, ktorý podrobne opisoval jeho štvormesačné utrpenie. V roku 1725 ho za bližšie neuvedený zločin vysadila na breh ostrova Nanebovzatia holandská loď. Telesné utrpenie tohto muža bolo hrozné. Živil sa napríklad dážďovkami. No z jeho záznamov cítiť ešte ďaleko väčšiu bolesť – pocit viny. Do denníka si napísal: „Aké súženie pocítia biedni smrteľníci, ktorí opustia cesty spravodlivosti a radujú sa, že rozšírili rady stratených.“ Námorníkovo osamotenie na opustenom ostrove vyplývalo z jeho pocitu odlúčenia od Boha. Práve ten sa nakoniec stal neznesiteľným.