19

Vstup do kresťanského života


Jeden z našich zástupcov korešpondenčného kurzu v Afrike nám nedávno poslal túto správu: „Pred piatimi rokmi som dostal žiadosť z Hlasu nádeje, aby som navštívil väzňa, ktorý študoval korešpondenčný biblický kurz. Žiadosť som predložil zástupcom väznice, ktorí mi dali svoje láskavé dovolenie. Pretože študent prejavil hlbokú túžbu preniknúť do posolstva Biblie, pravidelne som ho navštevoval. Asi o pol roka po mojej prvej návšteve vyjadril študent – väzeň prianie prijať krst a pripojiť sa k cirkvi. Obrad sa uskutočnil vo väzení. Dozorcovia a väzni sa zhromaždili, aby boli svedkami jedného z najdojemnejších krstov, aký som kedy vykonal. Onedlho nášho brata pustili z väzenia, aj keď si mal ešte odpykať značnú časť trestu. Keď som sa opýtal prečo, povedali mi, že jeho život sa natoľko zmenil, že ho už nemohli považovať za väzňa, ani s ním ako s väzňom zaobchádzať. Vrátil sa k svojej rodine a neskôr sa stal vedúcim nášho veľkého zboru.“