18

Tajomstvo zdravého životného štýlu


Súčasné výskumy potvrdzujú to, čo Biblia dokazuje už tisícročia: ľudská bytosť tvorí jeden celok. Telesná, mentálna, spoločenská a duchovná časť spolu navzájom súvisia a sú neoddeliteľné. Inými slovami, to, čo ovplyvňuje myseľ, pôsobí aj na telo. Náš duchovný stav má vplyv na našu telesnú kondíciu a naopak. Jedna stránka našej existencie sa dotýka všetkých ostatných. Sme jeden celok. Bádatelia Dr. Lee S. Berk z univerzity v Loma Linde a Dr. William F. Fry zo Stanfordskej univerzity zistili, že šťastný a radostný smiech vytvárajú merateľné zmeny v imunitnom systéme človeka. (Loma Linda Scope, júl – august, 1992, s. 55) Svojmu telu v boji s chorobou môžeš pomôcť tým, že budeš šťastný! Táto a niekoľko ďalších štúdii ukazujú, ako úzko spolupracujú myseľ a telo. Na túto súvislosť, ktorú sme iba nedávno prijali do lekárskej teórie, poukazovalo Božie slovo už pred tisícami rokov: