2

Môžeme veriť Biblii


Slávni vzbúrenci na britskej lodi Bounty skončili tak, že sa so svojimi domorodými ženami usadili na opustenom ostrove Pitcairn. Skupinu tvorilo deväť britských námorníkov, šesť Tahiťanov, desať Tahiťaniek a jedno pätnásťročné dievča. Jeden z námorníkov objavil spôsob ako destilovať alkohol a opilstvo začalo čoskoro rozkladať celú ostrovnú pospolitosť. Potýčky medzi mužmi a ženami prerástli do krvavých násilností. Netrvalo dlho, a z mužov, ktorí pôvodne dorazili na ostrov, zostal iba jeden – Alexander Smith. Práve on objavil v jednej zo záchranných lodných skriniek Bibliu. Začal ju čítať a odovzdávať jej obsah i ostatným.  Pretože to robil vytrvalo, jeho život sa zmenil a nakoniec aj život všetkých obyvateľov ostrova.

Ostrovania boli izolovaní od okolitého sveta až do príchodu americkej lode Topaz v roku 1808. Jej posádka našla na ostrove prosperujúcu komunitu bez väznice, kriminality a alkoholu. Biblia zmenila ostrov z „pekla na zemi“ na život podľa Božieho priania. A tak je to na ostrove aj dnes. Vieme to, pretože redakcia vysielania Hlas proroctva je s ostrovom Pitcairn v kontakte cez krátkovlnný vysielač. Tom Christian, priamy potomok vzbúrenca na Bounty Fletchera Christiana, obsluhuje vysielač a každý týždeň komunikuje s našimi redaktormi.