26

Má Boh zvláštne posolstvo pre našu dobu?


Súčasné štatistiky hovoria, že len v Spojených štátoch pôsobí 240 rôznych náboženských organizácií. Na celom svete ich je viac ako 500. Protestantizmus sa rozčlenil na viac než 200 denominácií a väčšina z nich sa ďalej delí na rôzne skupiny. Len baptisti sa delia asi na dvadsať smerov. Istý anglikánsky biskup raz povedal: „Rozdelené kresťanstvo je príčinou slabosti západu. V nekresťanských krajinách je rozdelenie kameňom úrazu.“ Tento muž mal na mysli zmätok, ktorému čelia noví veriaci z krajín hinduizmu, budhizmu alebo islamu, ktorí sa rozhodnú nasledovať Krista. Musia si vyberať medzi mnohými denomináciami, ktoré súperia o ich vernosť.  Vzhľadom na zmätok, ktorý spôsobuje také množstvo vyznaní, nie div, že Biblia hovorí o náboženskom svete doby konca ako o „Babylone“. (Zjavenie 14,8) Po „zmätení“ jazykov pri stavbe Babylonskej veže sa meno Babylon začalo spájať s hebrejským výrazom balal, čo znamená „uviesť do zmätku“. V biblickom proroctve sa „Babylon“ stáva živým symbolom náboženského zmätku. Ako môže človek hľadajúci pravdu nájsť v tom chaose náboženských inštitúcií, ktoré sa niekedy dohadujú a často spolu súperia, zdravé a čisté náboženstvo?