25

Môžem dnes nájsť Božiu cirkev?


Veriaci rímskokatolíckej cirkvi a protestanti v Severnom Írsku už celé generácie vedú proti sebe vojnu, aj keď obe strany prisahajú vernosť Biblii. Vojenský konflikt v Juhoslávii bol tiež silno ovplyvnený vzájomnou nenávisťou medzi ortodoxnými kresťanmi, katolíkmi a moslimmi. V nepokojnej oblasti Stredného východu už storočia prikladá do ohňa napätie vyznanie Židov a moslimov, ktorí majú spoločný pôvod v Starej zmluve. Nie div, že ľudia dnes majú hrôzu z každého, kto hlása niečo o jednej pravde, jednej viere a volá k vernosti. Zároveň však túžime nájsť svoje miesto a pravdu, ktorej by sme mohli bezvýhradne veriť. Niektorí odporúčajú, aby sme si „našli svoju vlastnú individuálnu pravdu“ a uisťujú nás, že „boh“ býva niekde hlboko v duši. No vytváranie pravdy podľa toho, ako práve žijem, neprináša skutočný pokoj. Ak na svete neexistuje pravda, ktorá presahuje vlastné ja každého z nás, naháňa to strach.