21

Môže sa väčšina mýliť?


V 16. lekcii sme poznali, že sobotný odpočinok predstavuje liek na dnešný život plný stresu. Pretože Boh pozná všetky naše potreby, určil každý siedmy deň pre fyzický odpočinok a duchovné občerstvenie. Po tom, čo za šesť dní stvoril svet, v siedmy deň „odpočinul“, „požehnal ho“ a „posvätil“. (1. Mojžišova 2,1-3) Keď Boh vydal Desatoro, vložil prikázanie o zachovávaní siedmeho dňa, soboty, do srdca svojho zákona. (2. Mojžišova 20,8-11) Podľa tohto prikázania je sobota pamätníkom Božej stvoriteľskej moci, dňom, keď sa máme zastaviť a premýšľať o krásach a divoch stvorenia. Je to deň, v ktorom si môžeme odpočinúť a priblížiť sa Stvoriteľovi a hlbšie uvažovať o vzťahu s ním. Ježiš svätil sobotu (Lukáš 4,16) a potvrdil, že tento deň je pre kresťanov prínosom. (Marek 2,27.28) Niekoľko textov v knihe Skutky jasne ukazuje, že Kristovi učeníci zachovávali sobotu i po jeho vzkriesení. (Skutky 13,14; 16,13; 17,2; 18,1-4.11)