Má Boh zvláštne posolstvo pre našu dobu? Súčasné štatistiky hovoria, že len v Spojených štátoch pôsobí 240 rôznych náboženských organizácií. Na celom svete ich je viac ako 500. Protestantizmus sa rozčlenil na viac než 200 denominácií a väčšina z nich sa ďalej delí na rôzne skupiny. Len baptisti sa delia asi na dvadsať smerov. Istý…

Môžem dnes nájsť Božiu cirkev? Veriaci rímskokatolíckej cirkvi a protestanti v Severnom Írsku už celé generácie vedú proti sebe vojnu, aj keď obe strany prisahajú vernosť Biblii. Vojenský konflikt v Juhoslávii bol tiež silno ovplyvnený vzájomnou nenávisťou medzi ortodoxnými kresťanmi, katolíkmi a moslimmi. V nepokojnej oblasti Stredného východu už storočia prikladá do ohňa napätie vyznanie…

Človek zomrie a čo potom? Keď sa dieťa prvýkrát opýta: „Čo je to umrieť?“ prepadne nás nepríjemný pocit. Rozhovoru o smrti, či myšlienke na ňu sa snažíme vyhnúť. Bojíme sa predstavy vlastnej smrti, ale aj smrti niekoho blízkeho. Smrť je spoločným nepriateľom celého ľudstva. Ako teda odpovieme na zložité otázky súvisiace so smrťou? Rodíme sa…

Čo je peklo a kde sa nachádza? V júli 1976 Gary Gilmore na čerpacej stanici zastrelil študenta, ktorý na nej pracoval ako brigádnik. Nasledujúci večer donútil so zbraňou v ruke mladého recepčného v moteli, aby mu vydal finančnú hotovosť. Potom prikázal mladíkovi, aby pokľakol a zastrelil ho zozadu do hlavy. Väčšina Američanov si myslela, že…

Je Boh spravodlivý? Pri prestrelke medzi znepriatelenými gangmi zabije zblúdená guľka chlapca, ktorý si na kuchynskom stole píše domácu úlohu. Mladá matka z predmestia zistí, že jej dieťa má AIDS z transfúzie nakazenej krvi. Tragédie sú v našom svete na dennom poriadku. Často si ich nevieme vysvetliť a bolestne sa nás dotýkajú. Chceli by sme…

Môže sa väčšina mýliť? V 16. lekcii sme poznali, že sobotný odpočinok predstavuje liek na dnešný život plný stresu. Pretože Boh pozná všetky naše potreby, určil každý siedmy deň pre fyzický odpočinok a duchovné občerstvenie. Po tom, čo za šesť dní stvoril svet, v siedmy deň „odpočinul“, „požehnal ho“ a „posvätil“. (1. Mojžišova 2,1-3) Keď…

Tajomstvo rastu v spoločenstve Začiatkom šesťdesiatych rokov brat Andrew, Holanďan, previezol autom náklad Biblií cez komunistami prísne strážené rumunské hranice. Ubytoval sa v hoteli a začal sa modliť, aby mu Pán Boh pomohol nájsť tie kresťanské spoločenstvá, ktoré by najlepšie využili jeho výtlačky Písma.  Cez víkend Andrew zašiel za recepčným hotela a opýtal sa ho,…

Vstup do kresťanského života Jeden z našich zástupcov korešpondenčného kurzu v Afrike nám nedávno poslal túto správu: „Pred piatimi rokmi som dostal žiadosť z Hlasu nádeje, aby som navštívil väzňa, ktorý študoval korešpondenčný biblický kurz. Žiadosť som predložil zástupcom väznice, ktorí mi dali svoje láskavé dovolenie. Pretože študent prejavil hlbokú túžbu preniknúť do posolstva Biblie,…

Tajomstvo zdravého životného štýlu Súčasné výskumy potvrdzujú to, čo Biblia dokazuje už tisícročia: ľudská bytosť tvorí jeden celok. Telesná, mentálna, spoločenská a duchovná časť spolu navzájom súvisia a sú neoddeliteľné. Inými slovami, to, čo ovplyvňuje myseľ, pôsobí aj na telo. Náš duchovný stav má vplyv na našu telesnú kondíciu a naopak. Jedna stránka našej existencie…

Tajomstvo duchovného rastu pri zvestovaní Larry sa v dome pána Komoriho príjemne bavil. Popíjal japonský čaj a jedol ryžové sušienky. Zrazu začali hostia vyťahovať svoje Biblie. Všetci sa naňho s očakávaním pozreli. „Mohli by ste s nami, prosím, prebrať študijnú látku teraz?“ opýtal sa pán Komori zdvorilo. Larry sa od prekvapenia nezmohol na slovo. Domnieval…

Kurzy pre život © 2017
Top